تبلیغات
مقالات کاربردی مهندسی شیمی - کاویتاسیون در پمپ

کاویتاسیون در پمپ

دوشنبه 23 دی 1387 09:44 ب.ظ

نویسنده : محمد حسین فردیار
ارسال شده در: پمپ ها ،
عملكرد پمپهای سانتریفوژ در حالت بحرانـی می تواند موجب اختلال سیستمهای مربوطه شود. از جمــــــه این سیستمها نیروگاههای حرارتی و صنایع پتروشیمی است. در بعضی مواقع تعیین علت دقیق عملكرد ناپایدار پمپ ممكن نیست. جریان توربولان و یا شرایط غیر عادی جریان می تواند موجب لــــــرزشهای شدید و خارج شدن پمپ از مدار شود. یكی از دلایل اولیه لرزشهای پمپ سانــتریفوژ كاویتاسیون است. در این حالت در اثر كاهش فشار مایع و تبخیر صورت گرفته در سمت مكش پروانه توده های حباب تولید و به خروجی پروانه جهت تخلیه ارسال می شونــــــــد. در اثر افزایش فشار، حبابهای تولید شده فشرده می شوند فشرده شدن حـــــبابها همراه با صدا (مشابه صدای ضربه به بادكنك) و ایجاد لرزش می شود. 
تولید حباب در پروانه وقتی رخ می دهد كه NPSH موجود مكـــش پمپ كمتر از NPSH لازم پمپ شود. این امر می تواند به علــــت وجود مانع در مسیر مكش، وجود زانوئی در فاصله نزدیك ورودی پمپ و یا شرایط غیر عادی بهــــــره برداری می باشد. عواملی مانند افزایش دما و یا كاهش فشـار در سمت مكش نیز می تواند شرایط فوق را ایجاد كند. البته انتخاب پمپ برای سیستمهایی كه در دبی های متفاوت و سرعت متغیر كار می كنند بایستی با دقت صورت گیـرد تا از پدیده كاویتاسیون جلوگیری گردد. با توجه به ملاحظه مراجع مختلف لرزش پمپ ها معلوم شده است یك عامل رایج این لرزشها پدیده كاویتاسیون است و می تواند مخرب نیز باشد.                                                                                                          
بعضی نتایج نشان می دهد، ارتعــاشات مربوط به كاویتاسیون در فركانسهای بالای 2000 هرتز تولید یك پیك با طیف پهن می نماید. گزارش دیگر اثر كاویتــــاسیون بر فركانس پاساژ پره (تعداد پره ضربدر فركانس دوران محور) را شرح می دهد و دیگـــری اثر دامنه ارتعاشی پیك را در سرعت محور نشان می دهد.                                     
البته دلیل تفاوت در فركانسهای فوق كه از طرف متخصصین مختلف پمپ ارائه شده تفاوت در طراحی پمپ، نصب و بهره برداری آن می باشد. حتی اخیرا" لرزش در اثر كاویتـــاسیون با ظهورPeak با فركانس 60 % دور روتور در طیف مشاهــــــــــده شده است كه این در اثر تشدید فركانس طبیعی پوسته پمپ در اثر برخورد حبابــها با آن بوده است. مشخصه دیگر كاویتــاسیون تغییرات و نوسان فشار خروجــــــی پمپ است. یك روش سریـــــع جلوگیری  ازكاویتــــاسیون بستن آرام شیرخروجــــی وكاهش دبی پمپ است تاNPSH لازم كمتر از موجودشود     


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 28 دی 1387 02:06 ق.ظ