تبلیغات
مقالات کاربردی مهندسی شیمی - پمپ دیافراگمی

پمپ دیافراگمی

یکشنبه 23 خرداد 1389 02:17 ق.ظ

نویسنده : محمد حسین فردیار
ارسال شده در: پمپ ها ،

پمپ دیافراگمی

 انتقال مواد در این پمپ ناشی از حرکت رفت و برگشتی یک صفحه ارتجاعی (دیافراگم) و به کمک دو عدد سوپاپ (شیر یک طرفه) می باشد، چیزی مشابه پمپهای پیستونی.

مشخصات:

حرکت رفت و برگشتی این پمپها با استفاده از مکانیزمهای مختلفی از جمله با استفاده از میل لنگ و شاتون، بوبین مغناطیسی و یـا هوای فشرده صورت مـی گیرد.
این پمپها معمولا به صورت جفت با محرک مشترک (مثالا شاتون مشترک و یا سیستم هوای فشرده مشترک) ساخته می شوند تا میزان ضربان جریان خروجی را به حداقل برساند.

ظرفیت بالا در کنار ابعاد کوچک از جمله مزیتهای این پمپها بوده و فشار تولید شده نیز وابسته به میزان فشار سیستم محرک (مثلا فشار هوای فشرده) و همچنین مقاومت صفحه دیافراگمی می باشد. این پمپها دارای مکش قوی در ورودی پمپ بوده و به دلیل مقاومت در برابر خشک کار کردن ( در مـدلهـای خـاص ) گـزینه منـاسبی بـرای تخلیه مـواد از ارتفـاع ( مثلا بشکه ) مـی باشند. (Self prime pumps)

همانند پمپهای پیستونی، ظرفیت پمپها با تنظیم طول کورس صفحه دیافراگم و تعداد دفعات رفت و برگشت آن به راحتی قابل کنترل بوده و تنظیم میگردد.
(Dosing pump, Metering pump) جنس دیافراگم علاوه بر خاصیت ارتجاعی باید طوری انتخاب شود تا در برابر خواص شیمیائی و فیزیکی ماده پمپاژ شونده مقاومت داشته باشد.

مشخصات:

حرکت رفت و برگشتی این پمپها با استفاده از مکانیزمهای مختلفی از جمله با استفاده از میل لنگ و شاتون، بوبین مغناطیسی و یـا هوای فشرده صورت مـی گیرد.
این پمپها معمولا به صورت جفت با محرک مشترک (مثالا شاتون مشترک و یا سیستم هوای فشرده مشترک) ساخته می شوند تا میزان ضربان جریان خروجی را به حداقل برساند.

ظرفیت بالا در کنار ابعاد کوچک از جمله مزیتهای این پمپها بوده و فشار تولید شده نیز وابسته به میزان فشار سیستم محرک (مثلا فشار هوای فشرده) و همچنین مقاومت صفحه دیافراگمی می باشد. این پمپها دارای مکش قوی در ورودی پمپ بوده و به دلیل مقاومت در برابر خشک کار کردن ( در مـدلهـای خـاص ) گـزینه منـاسبی بـرای تخلیه مـواد از ارتفـاع ( مثلا بشکه ) مـی باشند. (Self prime pumps)

همانند پمپهای پیستونی، ظرفیت پمپها با تنظیم طول کورس صفحه دیافراگم و تعداد دفعات رفت و برگشت آن به راحتی قابل کنترل بوده و تنظیم میگردد.
(Dosing pump, Metering pump) جنس دیافراگم علاوه بر خاصیت ارتجاعی باید طوری انتخاب شود تا در برابر خواص شیمیائی و فیزیکی ماده پمپاژ شونده مقاومت داشته باشد.
                                                       مشخصات:

حرکت رفت و برگشتی این پمپها با استفاده از مکانیزمهای مختلفی از جمله با استفاده از میل لنگ و شاتون، بوبین مغناطیسی و یـا هوای فشرده صورت مـی گیرد.
این پمپها معمولا به صورت جفت با محرک مشترک (مثالا شاتون مشترک و یا سیستم هوای فشرده مشترک) ساخته می شوند تا میزان ضربان جریان خروجی را به حداقل برساند.

ظرفیت بالا در کنار ابعاد کوچک از جمله مزیتهای این پمپها بوده و فشار تولید شده نیز وابسته به میزان فشار سیستم محرک (مثلا فشار هوای فشرده) و همچنین مقاومت صفحه دیافراگمی می باشد. این پمپها دارای مکش قوی در ورودی پمپ بوده و به دلیل مقاومت در برابر خشک کار کردن ( در مـدلهـای خـاص ) گـزینه منـاسبی بـرای تخلیه مـواد از ارتفـاع ( مثلا بشکه ) مـی باشند. (Self prime pumps)

همانند پمپهای پیستونی، ظرفیت پمپها با تنظیم طول کورس صفحه دیافراگم و تعداد دفعات رفت و برگشت آن به راحتی قابل کنترل بوده و تنظیم میگردد.
(Dosing pump, Metering pump) جنس دیافراگم علاوه بر خاصیت ارتجاعی باید طوری انتخاب شود تا در برابر خواص شیمیائی و فیزیکی ماده پمپاژ شونده مقاومت داشته باشد.
     نکته ای که در حین انتخاب این نوع پمپ باید در نظر داشت، هزینه های جانبی پمپ می باشد. مثلا پمپ دیافراگمی با راه انداز هوای فشرده نیازمند سیستم تولید هوای فشرده می باشد. این سیستم علاوه بر هزینه اولیه، استهلاک زیادی داشته و هزینه هر واحد انتقال مواد را شدیدا افزایش می دهد.

به طور کلی هزینه خرید و نگه داری یک دستگاه پمپ دیافراگمی با راه انداز هوای فشرده به صورت زیر است:

هزینه خرید و نگه داری سیستم پمپاژ= هزینه خرید سیستم هوای فشرده (شامل کمپرسور، مخزن ذخیره، سیستم پاکسازی هوا و شیرهای مربوطه) + هزینه خرید پمپ دیافراگمی + هزینه تعمیر و نگهداری سیستم هوای فشرده + هزینه تعمیر و نگهداری پمپ

ایـن مـوضوع اهمیت بیشتری می یـابـد وقتی بـدانیم هوای فشرده گرانترین راه انداز در صنعت می باشد. 
    
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -