تبلیغات
مقالات کاربردی مهندسی شیمی - دی اریتور ( جدا کننده گازها از آب )

دی اریتور ( جدا کننده گازها از آب )

جمعه 21 فروردین 1388 10:00 ب.ظ

نویسنده : محمد حسین فردیار
ارسال شده در: دی اریتور ،

دی اریتور ( جدا کننده گازها از آب )

دی اریتور دستگاهی مکانیکی است که برای جداکردن گازهای محلول در آب تقطیر شده ( آب کندانس ) استفاده می شود . دی اریتور در مسیر آب تغذیه دیگ یعنی بین مخزن آب تقطیر شده و دیگ و معمولاً بالاتر از دیگ بخار نصب می شود . از آنجا که با حرارت دادن آب ، گازهای محلول در آن جدا می شوند ، در دی اریتور با استفاده از گرمای بخار تولید شده در دیگ ، آب تغذیه دیگ را گرم کرده و گازهای آن را جدا می کنند . بخار آب وارد شده به دی اریتور در اثر از دست دادن حرارت خود تقطیر شده و به دستگاه برگشت داده می شود . چون گازهای آزاد شده غیرقابل چگالیده شدن می باشند ، همراه بخار آب باقیمانده در دی اریتور از طریق یک لوله به هوای خارج هدایت می شود . با طراحی مناسب ، سطح تماس فاز بخار و فاز مایع در دی اریتور را افزایش داده و برای جلوگیری از مصرف بالای بخار آب ، دی اریتور و مخزن آن عایق می شود . معمولاً آب به وسیله نازل هایی از بالا و بخار از پائین وارد شده و در اثر تماس آنها دمای آب به حدود 105 درجه سانتیگراد می رسد . در دی اریتور غلظت گاز ایندرید کربنیک به حدود صفر و غلظت اکسیژن به حدود 005/0 میلی گرم در لیتر می رسد . مقدار بخار آبی که موجب انتقال گازهای آزاد شده از جمله اکسیژن به خارج شده و در نتیجه خود تلف می شود ، یک درصد وزن آبی است که به دیگ ارسال می گردد . آب تقطیر شده به وسیله پمپ مخزن تقطیر ( پمپ چاله کندانس ) به دی اریتور فرستاده میشود و پمپ تغذیه دیگ بخار آب را از مخزن دی اریتور کشیده و با فشار لازم وارد دیگ می کند . یک دی اریتور معمولاً شامل این قسمت ها است : محفظه ورودی مخصوص آب با صفحه مشبک پخش کننده آب و قطعات آلومینیومی انتقال دهنده حرارت ، شیر کاهش فشار بخار ، خلاء شکن ، شیر اطمینان ، تله بخار مخصوص ، مخزن ذخیره آب ، و کنترل کننده سطح آب در مخزن . انتخاب دی اریتور بر اساس دبی ابی که لازم است عبور دهد ( به عنوان مثال متر مکعب در ساعت ) انجام می شود . حجم مخزن آب تقطیر شده بر اساس این که در یک سوم ساعت باید پر شود ، تعیین می شود . حجم مخزن آب تقطیر شده بر اساس این که در یک سوم ساعت باید پر شود ، تعیین می شود . به عبارت دیگر حجم آب تقطیر شده در یک ساعت بر سه تقسیم می شود تا حجم مخزن به دست آید .
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -